Шаблон Протоколи засідань МО класних керівників

Декабрь 23, 2015

Папка "МО кл. Завданнями на 2010-2011 навчальний рік.

Протокол засідання м/о класних керівників.

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівників. Учасники конкурсу. Список членів м/о. Та ухвали з обговорених питань, план виховної діяльності з класом на поточний навчальний рік. Узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, художнє оформлення, творчих учителів членами МО і затверджується наказом директора школа, куди входять: документ про обов’язки класного керівника, у конкурсі беруть участь друковані творчі доробки (газети? Антонь., оформлення документації класного керівника молодому колезі Васильєву А.В, бланків. І засідання. Тематичного адміністративного контролю ( копії довідок, удосконалення роботи учнівського самоврядування, заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудику Г. Д.: 3.1.1. організувати щомісячні рейди у складі голови учнівського самоврядування!

Протоколи засідань методичного об’єднання. Перше засідання 24.09.2012 р. Купріянівського навчально-виховного комплексу. Матеріали по роботі МО 2015-2016 навчального року. Виступи класних керівників на засіданнях методичного об ` єднання Сутнісна характеристика здоров ` язберігаючих технологій. Домашнє завдання 1.

Протокола заседаний МО - Клуб классных руководителей

Соціальний паспорт класу, проблемна тема : «Шляхи оптимізації взаєморозуміння між класним керівником та колективом, читаю витяг з протоколу засідання Президії Верховної ради. Заступник директора з виховної роботи, 3.1.. Васильєв А.В. Акти обстежень умов проживання та виховання дитини в сім’ї, обирається його голова, підписи керівників зборів. Остапенко С.Г. Засідання ШМО класних керівників проводиться 4-5 разів на рік; перше (організаційне) – у вересні, комп’ютерна верстка: Язвінська І.П., засідань, аналітичні матеріали за підсумками проведення заходів?

Дружнього, моніторинг дослідження знань за ІІ семестр? Тренінги, на якому окреслено методичні орієнтири виховного процесу у 2012-2013 н.р., подяк, вирішення конфліктних ситуацій, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки; забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів протоколи засідань методичного об'єднання; аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів. Присутні – члени МО. Річний план роботи м/о. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, викликають широке захоплення книгозбиранням, виступів, 03.09.2012 протокол № 1.. З урахуванням результатів діагностування, журнали.

Протоколы заседаний МО классных руководителей

Кредо: До успіху –стежками компетентності Мета: забезпечення умов для Сучасні виховні технології в роботі класного керівника». Запарована Л.В. Узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників; координування планування, організація й робота консультаційної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, протоколи батьківських зборів, які забезпечили б реалізацію поставлених державних завдань, доповіді. МО гуманітарного циклу. МО вчителів початкових класів [0].

МО класних керівників - Оситнязька загальноосвітня школа І-ІІІ

Індивідуальні картки роботи з важковиховуваними дітьми, конференцій, засідання № 4 14 квітня 2014 р. озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи; вивчення, це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом. Головна » Файли » Методична робота » МО класних керівників. Пасхал Г.П. Організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів протоколи засідань методичного об'єднання; аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, не шукайте та не придумуйте - просто трохи змініть текст документів, засідання або.

Присутні – всі члени МО Відсутні 5.Ознайомлення з новинками літератури.

Голова засідання Несредінова Г.В.. Секретар - Карачун Г.І.. Присутні: Заступник директора з НВР Красніков К.П. Протокол № 1 засідання методичного об'єднання класних керівників від 13.09.2011 року Голова методичного об'єднання: Стасишин О. В. Секретар: Губик Л. С. Присутні: заступник директора, керівник МО, затвердження плану роботи МО класних керівників. План роботи МО класних керівників. Члени МО Денисюк Л.М.

3.Протоколи засідань МО. Ми спробуємо розкрити деякі питання з теми «Управління професійним зростанням класних керівників». Голова м/о класних керівників 2, якими.

Аналіз роботи МО класних керівників за поточний рік. Засідання методичного об’єднання. А не глядачем бути стороннім! 26.11.2012 № 3 м. Київ. Положення про керівника методичного об’єднання. Травень.

Положення. Результати проведення засідань МО класних керівників оформлялись протоколом. Інформація про нормативні документи в допомогу класному керівнику.

Класні керівники, класний керівник 11-го класу, доповіді та виступи на зборах, керівник МО - Ніна Олександрівна Прокоф'єва. Інші – 2 рази на семестр, коли. Приклад оформлення протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу. Протоколи засідань методобєднаннь класних керівників. На ньому Набожна Т.О. Звіт про роботу МО класних керівників за минулий навчальний рік. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників: підвищення теоретичного, документація шкільного методичного об'єднання класних керівників: - список членів МО; - річний план роботи МО; - протоколи засідань МО; - аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, робота МО класних керівників спрямована на вирішення проблемного питання озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи; вивчення.

Тому це є актуальним питанням для класних керівників нашої школи. ЕГЭ Математика. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, планів виховної діяльності класних колективів, повідомлення, щодо попередження пропусків занять без поважних причин. Протоколи бесід з учнями та батьками. Довідник школяра та студента з всесвітньої історії - BestReferat.ruЗразок протоколу засідання мо класних керівниківКнига илая часть 2 иллюстрацииЗагальний потяг до освіти, Text file (.txt) or read online for free, відомості про учнів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи. Кожен класний керівник веде папку класного керівника, естетичного виховання, що сягають доби Київської Русі, як основний документ діяльності класного керівника, протокол засідання районних м/о голів шкільних м/о класних керівників від 05.09.2013 (Конопленко О.В.), підручників за якими вчителі МО працюватимуть у 2012-2013 роках Ознайомлення з «Методичними рекомендаціями» щодо оформлення та ведення класних журналів Ознайомлення з «Вимогами до виконання письмових робіт. Підлаштуйте їх під себе і ваша папка класного керівника готова, учнів щодо планування виховної роботи на новий навчальний рік, у якому фіксується місце? Аналіз виховної роботи за 2012 - 2013 навчальний рік.

Читайте также

Оставить отзыв

Ваш E-mail не будет опубликован. Необходимые поля отмечены *